Energioperatør

Avdeling for fysisk kraftavregning i Norden søker erfaren kraftavregner med solid IT-kompetanse.

Endringer i kraftmarkedet og nye arbeidsoppgaver gjør at vi må styrke teamet for fysisk kraftavregning. Prosessene innfor fysisk kraftavregning er svært IT- avhengige med stor kompleksitet og mange grensesnitt internt og eksternt. Den vi søker må kunne bidra i IT-drevne prosessforbedringer og effektiviseringer, samt kommunisere godt med Statkrafts IT-avdeling. Aktivitetene knyttet til fysisk kraftomsetning og avregning er i stor grad regulert gjennom ulike lover, regler og avtaler mellom aktørene i Norden.

Din rolle:

Du vil delta i den daglige operative driften i avdelingen, som blant annet innebærer oppgaver knyttet til Statkrafts balanseavregning, kontraktsavregning og modellering av kontrakter. Du vil også delta i implementering av markedsendringer og produkter. Energioperatøren samarbeider tett med teamleder, driftsansvarlig og de øvrige kollegaene i avdelingen. I tillegg innebærer rollen tett og hyppig kontakt med Statkrafts handelskontorer og andre interne fagområder. Stillingen innebærer også kontakt med eSett, TSO-ene i Norden og noe kundekontakt. Stillingen inngår i et kjerneteam på fem personer.

Din profil:

Vi søker en framoverlent person med stort engasjement og høy arbeidskapasitet. Godt humør og gode samarbeids- og kommunikasjonsevner er suksesskriterier i denne rollen.

 • Minimum tre års erfaring fra kraftbransjen/energimarkedet
 • Ingeniør - elkraft eller lignende
 • Svært gode IT-kunnskaper
 • Kjennskap til forretningsstøttesystemet Brady er en fordel
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk og et skandinavisk språk
 • Evne og vilje til å sette seg inn i avtaler, lover og regler
 • Strukturert og nøyaktig
 • Fleksibel
 • Selvgående og initiativrik
 • Lagspiller

Statkraft tilbyr:

 • Faglig og personlig utvikling
 • Et godt arbeidsmiljø preget av kompetanse, ansvarlighet og nyskaping
 • Mangfold med hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn
 • Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger
Fylke:
Oslo
Jobbtype:
Fast
Heltid/Deltid:
Heltid
Søknadsfrist:
02.03.2018
Tiltredelse:
Snarest
Arbeidssted:
Oslo
Kontaktpersoner:
Inger Synnøve Dekko (Avdelingsleder for fysisk kraftavregning)
mob: +47 99 52 10 82