Lærling i energimontørfaget

 

I kraftverksgruppe Ulla-Førre er det 17 tilsette og 3 lærlingar, dei har ansvar for drift og vedlikehald av 4 kraftverk, 2 pumpestasjonar, 39 bekkeinntak og ca 20 dammar. Oppmøteplass er Prestvika, Suldalsosen.

 

Er di interesse retta mot installasjon, vedlikehald og drift av vasskraftverk? Har du lyst å jobbe i eit tverrfagleg miljø?

Vi gir deg muligheten!

Vi søkjer nå etter lærling i energimontørfaget med bakgrunn frå VG2.

 

Statkraft tilbyr:

  • Fagleg og personleg utvikling i eit konsern i sterk vekst
  • Eit godt arbeidsmiljø prega av kompetanse, ansvarskjensle og nyskaping
  • Mangfald med omsyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn
  • Konkurransedyktige vilkår og gode velferdsordningar

 

 

 

Fylke:
Rogaland
Søknadsfrist:
01.03.2018
Tiltreding:
August 2018
Arbeidsstad:
Suldal
Kontaktpersonar:
Kristian Steine
mob: +47 90865973

Ole Jan Herabakka
mob: +47 41424070