Da en av våre driftsingeniører går over i annen stilling har vi ledig stilling som

Driftsingeniør Produksjonsavdelingen Region Nord

Avdelingen har 15 medarbeidere med hovedansvar for kort- og langsiktig produksjonsplanlegging, hydrologi, vedlikeholdskoordinering, miljø- og vassdragsforvaltning og styring og overvåking av regionens kraftstasjoner med tilhørende vassdrag.

 

Dine oppgaver:

Du skal styre og overvåke produksjonsanleggene, utøve funksjonen som leder for kobling og planlegge produksjonen i nært samarbeid med hovedkontoret i Oslo og kraftverksgruppene. Arbeidet vil bestå av helkontinuerlig skift. Du vil inngå i et trivelig og sterkt fagmiljø i møtepunktet mellom teknikk, hydrologi og marked.

 

Din profil:

Du har høyere teknisk utdanning – ingeniørnivå eller tilsvarende – fortrinnsvis elektro med interesse for kraftmarkedet. Det kreves god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Du er resultatorientert, initiativrik, selvstendig og har gode samarbeidsegenskaper. Du kan være nyutdannet da det blir gitt grundig opplæring.

 

Statkraft tilbyr: 

  • Faglig og personlig utvikling i et spennende selskap
  • Et godt arbeidsmiljø preget av kompetanse, ansvarlighet og nyskaping
  • Mangfold med hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn
  • Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger

 

Statkraft’s regioner er en del av et stort og spennende konsern i rask utvikling, og jobben gir gode utviklingsmuligheter.

 

Nærmere opplysninger ved:

Leder for regionsentralen Torkel Segrem tlf. 952 25499 eller produksjonssjef i Region Nord Toril Sommerli tlf. 957 52340.

Del denne jobben:

Fylke:
Nordland
Jobbtype:
Fast
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Skift / turnus / arbeidstidsordning
Søknadsfrist:
27.05.2018
Tiltredelse:
Etter avtale
Arbeidssted:
Korgen
Kontaktpersoner:
Toril Sommerli
mob: +47 95752340

Torkel Segrem
mob: +47 95225499