Analytiker/Senioranalytiker Produksjons- og inntektsanalyser

Forretningsenheten Energy Management (ME) er en del av forretningsområde Market Operations & IT, og ansvarlig for å optimere verdien av Statkrafts nordiske vannkraftportefølje. Porteføljen er en av Europas største, med en total installasjon på over 11.000 MW i Norge og Sverige. ME sørger også for markedstilgang for en stor vindkraftportefølje. ME har rundt 75 ansatte som jobber i en integrert forretningsprosess som inkluderer hydrologi, produksjonsplanlegging, krafthandel, og markedsanalyse.

Stillingen ligger i avdelingen Asset and Energy Management Services (MEA), som består av seks høyt kvalifiserte medarbeidere, fordelt mellom Trondheim og Oslo. Et av ansvarsområdene til MEA er analyser av produksjon og inntekter knyttet til mulige endringer i Statkrafts vannkraftportefølje, blant annet i forbindelse med investeringsbeslutninger, vilkårsrevisjoner og verdsettelser av kraftverk.

Din rolle:

 • Du vil arbeide med Statkrafts kjernevirksomhet og være en sentral bidragsyter i utviklingen av vår vannkraftportefølje
 • Du vil arbeide med langsiktige analyser av produksjon og inntekter fra vannkraftverk, basert på Statkrafts syn på markedsutvikling og hydrologi
 • Du vil samarbeide tett med kollegaer i ulike deler av konsernet, i inn- og utland, for å utarbeide et best mulig underlag til beslutninger som påvirker fremtidig vannkraftproduksjon
 • Du vil arbeide med forbedring av modellverktøy, analysemetoder og arbeidsprosesser

Din profil:

 • Teknisk/realfaglig eller økonomisk utdanning på minst mastergradsnivå
 • Gode analytiske ferdigheter og gjerne erfaring med matematiske modellverktøy og/eller programmeringskunnskaper
 • God fremstillingsevne på både norsk og engelsk
 • Gode samarbeidsevner, engasjert, selvgående og strukturert
 • Kjennskap til kraftmarkedet, produksjonsplanlegging, og teknisk utforming av vannkraftanlegg er en fordel

Statkraft tilbyr:

 • Faglig og personlig utvikling i et spennende selskap
 • Et godt arbeidsmiljø preget av kompetanse, ansvarlighet og nyskaping
 • Mangfold med hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn
 • Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger

 

 

Fylke:
Trøndelag
Oslo
Jobbtype:
Fast
Heltid/Deltid:
Heltid
Søknadsfrist:
31.08.2018
Arbeidssted:
Trondheim eller Oslo
Kontaktpersoner:
Anders Taucher (VP Asset and Energy Management Services)
mob: +47 982 19 434