Strategisk Controller, virksomhetsstyring Dalen/Sauda

Region Sør-Norge har ansvar for drift og vedlikehold av Statkraft sine vannkraftanlegg i Rogaland, Hordaland, Øst-Agder, Telemark og Buskerud. Anleggene blir driftet av fire kraftverksgrupper i samarbeid med regionskontor i Sauda og på Dalen.

Avdeling for Forbedring og Økonomi har ansvaret for region sør sin virksomhetsplanlegging og –styring, og har funksjonsansvar for økonomi, utvikling, HMS, HR, arkiv og kommunikasjon.

Avdelingen har 13 ansatte og oppmøtested både i Sauda og på Dalen.

Din rolle:

 • Sikre helhetlig, strategisk og transparent virksomhetsstyringen av region sør gjennom å;
 • Være regionens fagekspert og rådgiver innen virksomhetsstyring og strategisk planlegging
 • Bidra til utvikling av virksomheten gjennom å initiere, støtte og lede forbedringsinitiativ
 • Utføre den årlige planleggingsprosessen med risikokartlegging, definering av mål og prioriterte aksjoner 
 • Evaluere regionens måloppnåelse og gi tilbakemeldinger på utførelse, samarbeid og arbeidsprosesser 
 • Ansvarlig for enhetens rapporteringsprosess og målekortet 
 • Utføre trend- og benchmarkingsanalyser og sikre at alle ledere kjenner sin P&L 
 • Følge opp virksomhetsstyring inn mot våre medeiere

 Din profil:

 • Masterutdanning innen økonomi
 • Erfaring fra annen virksomhetsstyring
 • Høy integritet og etiske verdier 
 • Utmerkede kommunikasjonsevner på norsk og engelsk, muntlig og skriftlig 
 • God HMS forståelse og engasjement 
 • Evne til å drive kontinuerlig forbedring, og gjerne kjennskap til LEAN 
 • Interesse og evne til å ta i bruk ny teknologi og digitale verktøy 
 • God relasjons-kompetanse med evne til nettverksbygging
 • Forretningsorientert og interesse for kraftverksdrift 
 • Fleksibel og samarbeidsvillig på tvers av enheter

Statkraft tilbyr:

 • Faglig og personlig utvikling i et spennende konsern
 • Et godt arbeidsmiljø preget av kompetanse, ansvarlighet og nyskaping
 • Mangfold med hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn
 • Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger
Fylke:
Rogaland
Telemark
Jobbtype:
Fast
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
31.12.2018
Arbeidssted:
Dalen/Sauda
Kontaktpersoner:
Hege J.Verpe, Avdelingsleder Forbedring og Økonomi
mob: 90 91 13 65