IKT Tekniker Hardanger

Region Sør-Norge har ansvar for drift og vedlikehold av Statkraft sine vannkraftanlegg i Rogaland, Hordaland, Øst-Agder, Telemark og Buskerud. Anleggene blir driftet av fire kraftverksgrupper i samarbeid med regionskontor i Sauda og på Dalen.

IKT avdelingen har ansvaret for drift og vedlikehold av IKT tekniske løsninger på tvers av regionen. Dette skal sørge for kostnadseffektive løsninger som gir maksimal verdi for Statkraft.

Vi har ett dyktig fagmiljø spredt på forskjellige oppmøtesteder med bred kompetanse innen drift og vedlikehold av IKT løsninger til kraftverkene med tilhørende reguleringsanlegg.

Med Hardanger som oppmøtested og hoved arbeidsområde, vil du også måtte regne med tidsavgrensede oppdrag og reisevirksomhet på tvers av Statkrafts anlegg og lokasjoner

 Din rolle

 • Drifte og vedlikeholde regionens IKT tekniske løsninger og utstyr til kraftverk og tilhørende reguleringsanlegg
 • Forebyggende vedlikehold, reparasjoner og nymontasje
 • Tilsyn, tilstandsvurderinger og feilsøking for å tilfredsstille interne og eksterne krav
 • Deltakelse i prosjekter som byggeleder og prosjektmedarbeider regionalt og sentralt
 • Dokumentere vedlikehold i samsvar med interne rutiner

 Din profil

 • Fagbrev elektro / IKT, Teknisk fagskole
 • Erfaring fra kraftverksdrift og interesse for IKT faget
 • Gode IT kunnskaper, og forståelse for prosess og data nettverk
 • Gode samarbeidsegenskaper, resultatorientert og evne til å arbeide selvstendig
 • Nysgjerrig, lærevillig og fleksibel med tanke på reiseaktivitet
 • Sosial utadvendt, relasjonsbyggende og engasjert
 • Stor grad av selvstendighet krever fleksibilitet, helhetstenking og samarbeidsevne
 • Bidra med problemløsninger og forbedringer mot vedlikehold og driftsrutiner
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk
 • Sterkt engasjement for helse, miljø og sikkerhet 

 Statkraft tilbyr

 • Faglig og personlig utvikling i et spennende konsern
 • Et godt arbeidsmiljø preget av kompetanse, ansvarlighet og nyskaping
 • Mangfold med hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn
 • Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger
Fylke:
Hordaland
Jobbtype:
Fast
Heltid/Deltid:
Heltid
Søknadsfrist:
28.12.2018
Arbeidssted:
Hardanger
Kontaktpersoner:
Tommy Andersen, IKT sjef
mob: +47 90605892