Vedlikehaldsplanleggjar i Kraftverksgruppe Hardanger

Region Sør-Norge har ansvar for drift og vedlikehald av Statkraft sine vannkraftanlegg i Rogaland, Hordaland, Øst-Agder, Telemark og Buskerud. Anleggene blir drifta av fire kraftverksgrupper i samarbeid med regionskontor i Sauda og på Dalen.

Kraftverksgruppe Hardanger har ansvar for drift og vedlikehald av Statkrafts anlegg i Eidfjord, Ålvik, Tyssedal og Mauranger. Gruppa har i dag 37 medarbeidarar, organisert i 2 vedlikehaldsgrupper: Tyssedal/Mauranger og Eidfjord, med oppmøtestad i Tyssedal og Sima.

Din rolle

 • Din jobb vil vera å planleggje og koordinere vedlikehaldet i kraftverksgruppe Hardanger, dvs. kraftverk med reguleringsanlegg i Mauranger, Tyssedal, Bjølvo og Sima
 • Foreta analyse av feil og avvik med formål å utvikle og forbetre vedlikehaldet
 • Planlegging av arbeid på kort og lang sikt med fokus på optimalisering av kraftproduksjon
 • Høg fokus på HMS gjennom planlegging og oppfølging
 • Tett samarbeid med produksjonskoordinator og øvrige planleggjarar i region
 • Inngå i leiargruppa i kraftverksgruppa
 • Oppmøtestad i Simadal

 Din profil

 • Ingeniør elektro/mekanisk eller tilsvarende formell utdanning
 • God HMS forståelse og engasjement
 • Høg integritet og etiske verdiar
 • Erfaring med bruk av SAP-basert vedlikeholdsverktøy, er ønskjeleg
 • Ansvarsfull og initiativrik
 • Fleksibel og samarbeidsvillig på tvers av enheter
 • Kommunisere godt på norsk og engelsk
 • Forretningsorientert og interesse for kraftverksdrift
 • Sertifikat for bil

 Statkraft tilbyr

 • Fageleg og personleg utvikling i et spennande konsern
 • Eit godt arbeidsmiljø prega av kompetanse, ansvar og nyskaping
 • Konkurransedyktige betingelsar og gode velferdsordningar.
Fylke:
Hordaland
Jobbtype:
Fast
Heltid/Deltid:
Heltid
Søknadsfrist:
20.12.2018
Arbeidssted:
Simadal
Kontaktpersoner:
Kraftverkssjef, Vidar Riber
mob: +47 90121542