Statkraft Region Nord-Norge

IKT Koordinator

 

Region Nord-Norge er en del av forretningsområdet Produksjon i Statkraft, med ansvar for vann- og vindkraftanlegg i Nordland, Troms og Finnmark. Anleggene i regionen blir driftet av tre kraftverksgrupper, i samarbeid med produksjonsavdelingen og teknisk og administrativ stab. 

Stillingen inngår i avdeling for Prosjekt og Teknologi som har 24 ansatte, i hovedsak ingeniører innen elektro, maskin, bygg og IKT, samt støttefunksjoner på innkjøp, helse og sikkerhet og økonomi.

 

Som IKT-koordinator har du ansvar for drift og vedlikehold av kommunikasjon og infrastruktur i Region Nord, og er kontaktperson mot hovedkontoret og andre regioner. Du skal ha ansvar for å holde våre nettverkssystemer oppdatert, samt planlegge, koordinere og følge opp IKT -oppgaver og -prosjekter. En god kunderelasjon mot kraftverksgrupper, produksjonsapparat og samarbeidsparter må ivaretas. Reisevirksomhet må påregnes.

 

Din rolle:

 • Drift og vedlikehold av nettverk og kommunikasjon
 • Koordinering av oppgaver og IKT hendelser
 • Budsjett, økonomioppfølging, avtaler og leverandørkontakt
 • Prosjektleder for IKT prosjekter
 • Vedlikeholde informasjon og monitorering av IKT system
 • Representant for teknisk avdeling i Statkrafts sentrale IKT miljø
 • Ivareta interne og eksterne krav
 • Faglig støtte til prosjekter, produksjonsavdelingen og kraftverkgruppene
 • Sikre at måltall følges opp for tjenestene i fagområdet og at disse blir rapportert

 

Din profil:

 • Formell høyere utdanning (min. Bachelor) innen relevant fagområde
 • Erfaring fra drift og vedlikehold av komplekse IT-systemer, nettverk- og kommunikasjonsløsninger
 • Nettverkssertifisering kreves ikke, men er å foretrekke
 • Erfaring fra prosjekter og forebyggende vedlikeholds -strategier, -rutiner og -programmer
 • Interesse og evne til å ta i bruk ny teknologi og digitale verktøy
 • Du har kompetanse og erfaring med LEAN-metodikk
 • Kjennskap til drift av vannkraftverk er en fordel
 • Du er fleksibel, strukturert, og utnytter dine sosiale ferdigheter til å bygge gode relasjoner og nettverk 
 • Førerkort klasse B og gjerne S (snøscooter)
 • Stillingen innebærer en del arbeid i felt og bevegelse i ulent terreng, og krever normalt til god fysisk form

 

Statkraft forvalter kritisk infrastruktur og-tjenester i flere land. Søker må derfor være egnet for sikkerhetsklarering og -autorisasjon.

 

Vi tilbyr:

 • Faglig og personlig utvikling i et konsern i sterk vekst
 • Et godt arbeidsmiljø preget av kompetanse, ansvarlighet og nyskaping
 • Mangfold med hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn
 • Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger

 

 

Del på:

Fylke:

 • Nordland

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

29.09.2019

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Narvik

Kontaktpersoner:

Adresse:

8512 Narvik