Statkraft Markets and IT

Sjelden mulighet – attraktiv stilling i hjertet av Statkrafts kjernevirksomhet - Europas største leverandør av fornybar energi.

Senior produksjonsplanlegger norsk vannkraft

Forretningsenheten Nordic Energy Management (ME) er en del av forretningsområde Market Operations & IT, og har ansvar for å optimere verdien av Statkrafts nordiske vannkraftportefølje. Porteføljen er en av Europas største, med en total installasjon på over 11.000 MW i Norge og Sverige. I tillegg til vannkraftporteføljen håndterer ME også en voksende vindportefølje som i dag er på ca 2000 MW. I ME er det rundt 80 ansatte som jobber i en integrert forretningsprosess som inkluderer hydrologi, markedsanalyse, produksjonsplanlegging og krafthandel.

Avdelingen Spot Sales (MES) er ansvarlig for salg av Statkrafts fysiske produksjon i Norge og Sverige. Gjennom sin store vannkraftportefølje, forvalter Spot Sales (MES) verdier for i størrelsesorden en milliard euro i året på vegne av Statkraft og samfunnet. Avdelingen er tverrfaglig og består av hydrologer, analytikere og produksjonsplanleggere – alle med sterkt operativt fokus. Stillingen er en del av den operative vaktstyrken som dekker arbeid på dagtid 365 dager i året.

 Din rolle:

 • Du er en del av et team som har ansvar for løpende planlegging av Statkrafts vannkraftproduksjon i Norge, inkludert salg av fysisk kraft i spotmarkedet.
 • Du har en meget sentral rolle i MEs operative miljø, og forventes å være en sterk bidragsyter i både langsiktig- og kortsiktige vurderinger knyttet til energidisponering og vannkraftoptimalisering i Statkraft.
 • Du skal være en pådriver for samhandling mellom hydrologi-, markedsanalyse- og produksjonsplanleggingsmiljøene i ME, samt samarbeide tett med Nordpool, Statnett og regionsentralene til Statkraft.
 • Din arbeidshverdag vil være en kombinasjon av operativ vakt og bidrag inn i utviklingsaktiviteter og metodisk forbedringsarbeid knyttet til vannkraftoptimering og produksjonsplanlegging.
 • Du er en del av en operativ avdeling med godt arbeidsmiljø og spennende og variert arbeidshverdag.

 Stilingen inngår i en vaktsyklus med noe arbeidstid på dagtid i helg og helligdager.

 Din profil: 

 • Høyere utdanning tilsvarende masternivå.
 • Erfaring fra kraftbransjen, produksjonsplanlegging og optimalisering er en fordel
 • Gode samarbeidsevner, kommunikasjonsevner, engasjert, selvgående, strukturert
 • Gode analytiske ferdigheter
 • Trives med å jobbe i et operativt miljø
 • Kjennskap til programmering / scripting kan være en fordel
 • Norsk/nordisk språk er en forutsetning ettersom kommunikasjon med regionsentraler, Statnett og Nordpool foregår på norsk
 • Personlig egnethet vektlegges og kan kompensere for erfaring

 Statkraft tilbyr: 

 • Faglig og personlig utvikling i et konsern i sterk vekst
 • Et godt arbeidsmiljø preget av kompetanse, ansvarlighet og nyskaping
 • Mangfold med hensyn til alder, kjønn og kulturell bakgrunn
 • Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger

 

Ta kontakt med Knut Olav Haugen, seksjonsleder Spot Sales på telefon 97010790 dersom du har spørsmål.


 

Del på:

Fylke:

 • Oslo

Jobbtype:

Fast

Søknadsfrist:

22.09.2019

Arbeidssted:

Lilleaker, Oslo

Kontaktpersoner:

Knut Olav Haugen, Seksjonsleder Spot Sales

mob: +47 97010790

Adresse:

0283 Oslo