Statkraft Region Nord-Norge

Prosjektleder bygg/anlegg

Region Nord-Norge er en del av forretningsområdet Produksjon i Statkraft, med ansvar for vann- og vindkraftanlegg i Nordland, Troms og Finnmark. Anleggene i regionen blir driftet av tre kraftverksgrupper, i samarbeid med produksjonsavdelingen og teknisk og administrativ stab.

Stilllingen inngår i avdeling for Prosjekt og Teknologi som har 24 fast anstte, i hovedsak ingeniører innen elektro, maskin, bygg og IKT, samt støttefunksjoner på innkjøp, helse og sikkerhet og økonomi. 

 

Din rolle:

 • Prosjektledelse/delprosjektledelse for rehabiliteringsprosjekter bygg/anlegg, med hovedvekt på dam og vannvei
 • Gjennomføre tilstandskontroller bygg/anlegg
 • Bidra med faglig kunnskap i rehabiliterings- og utbyggingsprosjekter
 • Arbeide med risikohåndtering i planleggings- og gjennomføringsfase

 

Din profil:

 • Ingeniør/sivilingeniør bygg (eller tilsvarende)
 • Erfaring fra prosjektledelse innen bygg/anlegg/industri
 • Vassdragsteknisk kompetanse/erfaring er ønskelig, men ikke et krav
 • Gode språkkunnskaper, beherske forhandlinger og kontraktsformuleringer på norsk og engelsk
 • Ditt arbeid preges av høy etisk standard, integritet og ansvarsfølelse for HSSE
 • Evne til å skape merverdi gjennom kontinuerlig forbedring og bruk av ny teknologi
 • Aktiv nettverksbygger som både utnytter og bidrar til samarbeid på tvers av enheter
 • Proaktiv og analytisk tilnærming til oppgaver med bakgrunn i god forretningsforståelse

 

Med utgangspunkt i Narvik som oppmøtested, bidrar du aktivt til samarbeid både gjennom reisevirksomhet og samhandling via digitale plattformer.

Statkraft forvalter kritisk infrastruktur og-tjenester i flere land. Søker må derfor være egnet for sikkerhetsklarering og -autorisasjon. 

 

Vi tilbyr:

 • Faglig og personlig utvikling i et konsern i sterk vekst
 • Et godt arbeidsmiljø preget av kompetanse, ansvarlighet og nyskaping
 • Mangfold med hensyn i kjønn, alder og kulturell bakgrunn
 • Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger

Del på:

Fylke:

 • Nordland

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

26.01.2020

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Narvik

Adresse:

8512 Narvik