Statkraft Markets and IT

Attraktiv stilling i hjertet av Statkrafts kjernevirksomhet - Europas største leverandør av fornybar energi

Senior produksjonsplanlegger norsk vannkraft

Forretningsenheten Nordic Energy Management (ME) er en del av forretningsområdet Markets and IT, og har ansvar for å optimere verdien av Statkrafts nordiske vannkraftportefølje. Porteføljen er en av Europas største, med en total installasjon på over 11.000 MW i Norge og Sverige. I tillegg til vannkraftporteføljen håndterer ME også en voksende vindportefølje som i dag er på ca 2000 MW. I ME er det rundt 95 ansatte som jobber i en integrert forretningsprosess som inkluderer hydrologi, markedsanalyse, produksjonsplanlegging og krafthandel.

Avdelingen Spot Sales (MES) er ansvarlig for salg av Statkrafts fysiske produksjon i Norge og Sverige. Gjennom sin store vannkraftportefølje forvalter avdelingen verdier for i størrelsesorden en milliard euro i året på vegne av Statkraft og samfunnet. Avdelingen er tverrfaglig og består av hydrologer, analytikere og produksjonsplanleggere – alle med sterkt operativt fokus. Stillingen er en del av den operative vaktstyrken som dekker arbeid på dagtid 365 dager i året.

 Din rolle: 

 • Du er en del av et team som har ansvar for løpende planlegging av Statkrafts vannkraftproduksjon i Norge, inkludert salg av fysisk kraft i spotmarkedet.
 • Du har en meget sentral rolle i MEs operative miljø, og forventes å være en sterk bidragsyter i både langsiktig- og kortsiktige vurderinger knyttet til energidisponering og vannkraftoptimalisering i Statkraft.
 • Du skal være en pådriver for samhandling mellom hydrologi-, markedsanalyse- og produksjonsplanleggingsmiljøene i ME, samt samarbeide tett med Nordpool, Statnett og regionsentralene til Statkraft.
 • Din arbeidshverdag vil være en kombinasjon av operativ vakt og bidrag inn i utviklingsaktiviteter og metodisk forbedringsarbeid knyttet til vannkraftoptimering og produksjonsplanlegging.
 • Du er en del av en operativ avdeling med godt arbeidsmiljø og spennende og variert arbeidshverdag.

 Stilingen inngår i en vaktsyklus med noe arbeidstid på dagtid i helg og helligdager.

 Din profil:

 • Høyere utdanning tilsvarende masternivå. 
 • Erfaring fra kraftbransjen, produksjonsplanlegging og optimalisering er en fordel 
 • Gode samarbeidsevner, kommunikasjonsevner, engasjert, selvgående, strukturert 
 • Gode analytiske ferdigheter 
 • Trives med å jobbe i et operativt miljø 
 • Kjennskap til programmering / scripting kan være en fordel 
 • Norsk/nordisk språk er en forutsetning ettersom kommunikasjon med regionsentraler, Statnett og Nordpool foregår på norsk 

Statkraft tilbyr:

 • Faglig og personlig utvikling i et konsern i sterk vekst
 • Et godt arbeidsmiljø preget av kompetanse, ansvarlighet og nyskaping
 • Mangfold med hensyn til alder, kjønn og kulturell bakgrunn
 • Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger

I forbindelse med opplæring, vil fysisk tilstedeværelse på Statkrafts kraftsentral på Lilleaker bli prioritert i den grad gjeldende retningslinjer fra lokale og nasjonale myndigheter knyttet til Covid-19 situasjonen gir rom for det. 

Ta kontakt med Knut Olav Haugen, seksjonsleder Spot Sales på telefon 97010790 dersom du har spørsmål.

Søknadsfrist: snarest og senest innen 28. november 2020. Søknader vurderes fortløpende.

Statkraft forvalter kritisk infrastruktur og tjenester i flere land. Vi gjennomfører bakgrunnssjekk på kvalifiserte søkere før ansettelse.

Del på:

Fylke:

 • Oslo

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Søknadsfrist:

28.11.2020

Arbeidssted:

Oslo, Lilleaker

Adresse:

0283 Oslo