Statkraft Region Midt-Norge

Sommarstudent Bygg

Region Midt-Norge er ein av seks produksjonsregionar i Statkraft. Regionen er organisert i fire kraftverksgrupper og 3 stabseiningar og har ca 200 tilsette. Regionen drifter og vedlikeheld 32 kraftverk og 8 vindparkar i Vestland, Møre og Romsdal og Trøndelag 

 

Teknisk avdeling i regionen har ansvaret for tyngre vedlikehald (prosjektutvikling og gjennomføring), samt bistår kraftverksgruppene med ingeniørkompetanse i det daglege vedlikehaldetVi er ei avdeling med to seksjonar, totalt 27 tilsette, der 14 personar har oppmøtestad i Gaupne.Hovudtyngda av medarbeidarane har teknisk bakgrunn på universitets- og høgskulenivå. 

 

Til vår avdeling i Gaupne søker vi etter ein student frå høgskule/universitet innafor faget bygg: 

Aktuelle arbeidsoppgåver: 

  • Setningsmålingar på dammar i Sogn 

  • Arbeid med internkontrollsystemet til dammane 

  • Bearbeiding av setningsmålingar og lekkasjemålingar 

  • Delta i hovudtilsyn og revurderingar av dammar, luker etc. 

For stillinga gjeld: 

  • Du må ha førarkort kl. B. 

  • Du må beherske norsk og engelsk, munnleg og skriftleg. 

  • Oppstartdato og ferie avtalast. 

  • Arbeidet varer i 6 – 8 veker. 

Del på:

Fylke:

  • Vestland

Jobbtype:

Engasjement

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

28.02.2021

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Gaupne

Kontaktpersoner:

Tom Ingar Hauståker

tlf: +47 57689220

mob: +47 91178325

Adresse:

6868 Gaupne