Statkraft Region Midt-Norge

Sommerstudent Bygg

Region Midt-Norge er en av seks produksjonsregioner i Statkraft. Regionen er organisert i fire kraftverksgrupper og 3 stabsenheter og har ca 200 ansatte. Regionen drifter og vedlikeholder 32 kraftverk og 8 vindparker i Vestland, Møre og Romsdal og Trøndelag 

 

Teknisk avdeling i regionen har ansvaret for tyngre vedlikehold (prosjektutvikling og gjennomføring), samt bistår kraftverksgruppene med ingeniørkompetanse i det daglige vedlikeholdet. Vi er en avdeling med to seksjoner, totalt 27 ansatte, der 13 personer har oppmøtested i Trondheim.Hovedtyngden av medarbeiderne har teknisk bakgrunn på universitets- og yskolenivå. 

 

Til vår avdeling i Trondheim søker vi etter en student fra yskole/universitet innafor faget bygg: 

Aktuelle arbeidsoppgaver: 

  • Setningsmålinger på dammer i Trøndelag og Møre- og Romsdal 

  • Arbeid med internkontrollsystemet til dammene 

  • Bearbeidelse av setningsmålinger og lekkasjemålinger 

  • Delta i hovedtilsyn og revurderinger av dammer, luker etc. 

For stillinga gjeld: 

  • Du må ha førerkort kl. B. 

  • Du må beherske norsk og engelsk, muntlig og skriftlig. 

  • Oppstartdato og ferie etter avtale. 

  • Arbeidet varer i 6 – 8 uker. 

 

Del på:

Fylke:

  • Trøndelag

Jobbtype:

Engasjement

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

28.02.2021

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Trondheim

Kontaktpersoner:

Seksjonsleder Robert Hjelmstad

mob: +47 92822215

Adresse:

6868 Gaupne