Statkraft Region Midt-Norge, Vind

Lærlinger som industrimekaniker og energioperatør

Region Midt-Norge er en av seks produksjonsregioner i Statkraft. Regionen er organisert i fire kraftverksgrupper og har 200 ansatte. Regionen drifter og vedlikeholder 32 kraftverk og 8 vindparker i Vestland, Møre og Romsdal og Trøndelag  

Kraftverksgruppe Wind har ansvaret for drift av Statkrafts vindparker på Smøla, HitraOrkland og Fosen. Vi har ca 65 medarbeidere, og kraftverksgruppen består av 6 vedlikeholdsgrupper; Smøla, Hitra, Storheia, GeitfjelletKvenndalsfjellet/Harbaksfjellet og Roan.  

Vedlikeholdsgruppe Smøla er ansvarlig for drift og vedlikehold av 68 vindturbiner, og har pr. i dag 7 vindkraftteknikere samt 2 lærlinger. 

 

Vedlikeholdsgruppe Smøla søker nå etter 2 nye lærlinger innenfor fagfeltene industrimekaniker og energioperatør

Personlige egenskaper er viktige, og vi vektlegger at du er ansvarsbevisst og omgjengelig.

Hva du kan forvente som lærling i Statkraft:

  • Kvalitet i fagopplæringen og et godt læringsmiljø
  • En faglig ansvarlig som skal følge deg i hele din tid som lærling, og som er ansvarlig for å sikre at lærlingtiden din følger en oppsatt fagplan
  • Et godt arbeidsmiljø preget av kompetanse, ansvarlighet og nyskaping
  • Gode betingelser

Marker søknaden med hvilket fagfelt du søker innenfor.

Del på:

Fylke:

  • Møre og Romsdal

Jobbtype:

Engasjement

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

31.03.2021

Tiltredelse:

01.08.2021

Arbeidssted:

Smøla

Kontaktpersoner:

Asbjørn Jonassen Dyrnes

Adresse: