Statkraft Region Sør

Maskiningeniør og fagarbeidar elektro

Statkraft region Sør-Norge

Region Sør-Norge har ansvar for drift og vedlikehald av Statkraft sine vannkraftanlegg i Rogaland, Vestland, Vestfold og Telemark og Viken. Anlegga blir drifta av fire kraftverksgrupper i samarbeid med regionkontor i Sauda og Dalen.

 

Kraftverksgruppe Ulla-Førre

Kraftverksgruppe Ulla-Førre har ansvar for drift og vedlikehald av Ulla-Førre anlegga.

Gruppa har 25 medarbeidarar med oppmøtestad på Suldalsosen.

 

Viktige kvalifikasjonar for stillingane:

 • Sterkt engasjement og gode haldningar knytt til HMS
 • Gode samarbeidsevner, men også evne til å arbeide sjølvstendig
 • Nysgjerrig, fleksibel, ryddig og lærevillig
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk
 • God faglig forståelse, liker faglige utfordringer
 • Gode datakunnskaper
 • God fysisk form og sertifikat for bil
 • Det kan vere aktuelt å få opplæring i røykdykking

 

Maskiningeniør

Rolle:

 • Drift og vedlikehald av kraftverk med tilhøyrande installasjonar
 • Mekanisk konstruksjon og design
 • Teknisk produksjonsoppfølging
 • Utarbeidelse av dokumentasjon
 • Bistå ved valg av leverandør og innkjøp
 • Førebyggande vedlikehald, planlegging, reparasjonar og montasje
 • Tilsyn, tilstandsvurderingar og feilsøking
 • Delta i prosjekt og større vedlikehaldsarbeid i eiga kraftverksgruppe eller andre kraftverksgrupper som prosjekt/byggjeleiar ved behov
 • Dokumentere vedlikehald i samsvar med interne krav og rutinar i Statkrafts vedlikehaldssystem
 • Bidra aktivt og samarbeide tett med fagpersonar i kraftverksgruppa og Region Sør- Norge

Profil:

 • Du har teknisk utdanning (teknikar/ingeniør) innan maskin/mekanisk
 • Høg arbeidskapasitet
 • Erfaring frå drift/vedlikehald av kraftverk og tilhøyrande utstyr i reguleringsområder, reguleringsteknikk og hydrauliske system er positivt
 • Ynskjeleg med prosjektleiarerfaring 

 

Fagarbeider elektro 

Rolle: 

 • Drift og vedlikehald av kraftverk med tilhøyrande installasjonar
 • Førebyggande vedlikehald, planlegging, reparasjonar og montasje
 • Tett samarbeid med andre fagavdelingar om driftsrelaterte oppgåver.
 • Tilsyn, tilstandsvurderingar og feilsøking
 • Delta i prosjekt eller vedlikehaldsarbeid i kraftverksgruppa eller andre kraftverksgrupper ved behov
 • Dokumentere vedlikehald i samsvar med interne krav og rutinar

 

Profil: 

 • Fagbrev som energimontør eller elektromontør gr. L
 • Søkjarar med annan relevant bakgrunn vil og bli vurdert

 

Statkraft forvalte kritisk infrastruktur og tenester i fleire land. Søkjaren må difor vera egna for sikkerhetsklarering og autorisasjon 

Statkraft tilbyr:

 • Fagleg og personleg utvikling i eit konsern i sterk vekst 
 • Eit godt arbeidsmiljø prega av kompetanse, ansvarskjensle og nyskaping 
 • Ein organisasjon med ynskje om mangfald med omsyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn 
 • Konkurransedyktige vilkår og gode velferdsordningar 

 

Meir informasjon om Ulla-Førre finn du blant anna på You Tube: Ulla-Førre – Norges kraftstabbur https://www.youtube.com/watch?v=OLufpYztXeY

 

Del på:

Fylke:

 • Rogaland

Jobbtype:

Fast

Heiltid/Deltid:

Heiltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

18.04.2021

Tiltreding:

Etter avtale

Arbeidsstad:

Suldalsosen

Kontaktpersonar:

Kraftverkssjef, Bjørn Sandvik

mob: +47 481 64 403

Vedlikeholdsleiar, Torgeir Fisketjøn

mob: +47 918 26 765

Adresse:

3880 Dalen