Statkraft District Heating

Automasjonsingeniør


Statkraft er Europas største leverandør av fornybar energi, og har virksomhet over hele verden innen energiproduksjon og distribusjon. Statkrafts fjernvarmevirksomhet har drevet med energigjenvinning og fjernvarme siden 1982 og har i dag 130 medarbeidere i Norge og Sverige. Fjernvarmeanlegget på Heimdal er det største industrianlegget i Trondheim og anlegget har det operative ansvaret for 10 produksjonsanlegg og distribusjon av fjernvarme og fjernkjøling i Trondheim. 

Et velfungerende automasjonssystem er en forutsetning for optimal drift med tanke på sikkerhet, tilgjengelighet, kapasitet, overvåkning, regulering og utslippskontroll. Automasjonssystemet er av den grunn kritisk for drift av anleggende våre og som automasjonsingeniør vil du inneha en viktig rolle med stort eierskap innen ditt fagområde.

Vi søker etter en automasjonsingeniør med god teknisk kompetanse og erfaring innen programmering, drift, feilsøking og vedlikehold. Du må trives i en variabel arbeidshverdag, både i vår daglige drift ute på anleggene og som bidragsyter til forbedring og utvikling av automasjonssystemene.

Din Rolle:

 • Etterleve og bidra til Statkrafts nullvisjon innen HSE
 • Styrke vår kompetanse innen programmering, drift, feilsøking og vedlikehold av automasjonssystemer
 • Faglig ansvar for styring, regulering og overvåkning (SRO) av våre anlegg. Herunder infrastruktur, kommunikasjon og brukergrensesnitt i våre styringssystemer både lokalt i anleggene og for vår driftssentral
 • Sikre at egne og myndighetspålagte krav til IT-sikkerhet etterleves
 • Ansvar for planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av vedlikehold innen eget ansvarsområde
 • Utarbeidelse av dokumentasjon og rapportering av utførte arbeidsoppgaver i vårt vedlikeholdssystem
 • Utarbeidelse av kravspesifikasjoner, oppfølging og kontroll av eksterne leverandører i henhold til avtaler og kontrakter

Din Profil:

 • Teknisk fagskole/høyskole innen automasjons-/digitalteknikk, eller relevant erfaring
 • Erfaring fra automasjonsrelatert stilling, gjerne fra prosessindustri
 • Erfaring fra feilsøking på instrument- og automasjonssystemer
 • Fordel med erfaring innen bruk av Siemens S7, PCS7 og Schneider IGSS
 • Norsk og engelsk flytende, muntlig og skriftlig 
 • Førerkort for personbil

Vi vektlegger personlige egenskaper som samsvarer med våre verdier; kompetent, ansvarlig og nyskapende. Du må tenke langsiktig og være resultatorientert. Da vi forvalter kritisk infrastruktur med høye krav til oppetid er det essensielt at du jobber systematisk og effektivt med feilsøking, følger fastlagte prosedyrer og retningslinjer, og sørger for at oppgavene blir fullført med riktig kvalitet.

Statkraft forvalter kritisk infrastruktur og tjenester i flere land. Vi gjennomfører bakgrunnssjekk på kvalifiserte søkere før ansettelse.
 

Statkraft tilbyr:

 • Faglig og personlig utvikling i et konsern i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø preget av kompetanse, ansvarlighet og nyskaping
 • Mangfold med hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn
 • Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger

Del på:

Fylke:

 • Trøndelag

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

18.04.2021

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Trondheim, Heimdal

Kontaktpersoner:

Eirik M Rygvold, Leder Produksjon Trondheim

mob: +47 47274626

Adresse: