Statkraft Region Midt-Norge

Fagarbeidar/teknikar - IKT

Statkraft region Midt-Norge har ansvar for drift og vedlikehald av vann- og vindkraftanlegg i Sogn, Møre og Romsdal og i Trøndelag. Anlegga blir drifta av fire kraftverksgrupper i samarbeid med regionskontoret i Gaupne. 

Kraftverksgruppe Sogn har ansvar for drift og vedlikehald av 8 kraftverk som produserer til saman 3,4 TWh, og har i dag 34 tilsette. Kraftverksgruppa består av 3 vedlikehaldsgrupper med oppmøtestader i Gaupne, Vik og i Høyanger. 

Vi søkjer ein ansvarsfull og fagleg dyktig person som jobbar godt saman med andre, og som er fleksibel i forhold til arbeidsoppgåver og reising. Arbeidsområdet er heile kraftverksgruppa, medan oppmøtestad blir ein av dei tre lokasjonane i kraftverksgruppa. 

Hovudoppgåver vil vere: 

 • Utføre dagleg vedlikehald og rehabilitering av regionen sine IKT-tekniske løysningar og utstyr til kraftverk og reguleringsområde 

 • Tilsyn, tilstandsvurdering og feilsøking for å tilfredsstille interne og eksterne krav 

 • Delta i prosjekt og vedlikehaldsarbeid i eiga kraftverksgruppe og andre kraftverksgrupper ved behov 

 • Inngå i fagteam og bidra til effektiv utnytting av produksjonsressursane gjennom kostnadseffektivt vedlikehald i et langsiktig perspektiv. 

 • Dokumentere vedlikehald i samsvar med interne krav og rutinar 

 • Delta i utkallingsordning 

 • Roller som AFA henhold til FSE 

 

Personlege eigenskapar og kompetanseområde: 

 • Fagbrev som telekommunikasjonsmontørautomatikar eller dataelektronikar, eller anna relevant utdanning 

 • Fagbrev som elektrikar (gruppe L) i tillegg er ein fordel 

 • Tilleggskompetanse innan PLS  lokalkontrollanlegg er ein fordel 

 • Erfaring frå kraftverksbransjen er en fordel 

 • Gode haldningar og sterk motivasjon knytt til HMS 

 • Gode kommunikasjonsevner munnleg og skriftleg 

 • Fordel med kjennskap til vedlikehaldssystem, avdelinga brukar SAP vedlikehaldssystem 

 • Gode norsk- og engelskkunnskapar 

 • Førarkort klasse B er nødvendig og andre sertifikat/godkjent opplæring er ein fordel 

 

Statkraft forvaltar kritisk infrastruktur og tenester i fleire land. Søkjar må difor vere eigna for tryggleiksklarering og autorisasjon.  

 

Statkraft tilbyr 

 • Fagleg og personleg utvikling i eit konsern i sterk vekst 

 • Et godt arbeidsmiljø prega av kompetanse, ansvar og nyskaping 

 • Mangfald med omsyn til alder, kjønn og kulturell bakgrunn 

 • Konkurransedyktige vilkår og gode velferdsordningar 

 

Del på:

Fylke:

 • Vestland

Jobbtype:

Fast

Heiltid/Deltid:

Heiltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

08.08.2021

Arbeidsstad:

Sogn

Kontaktpersonar:

IKT-koordinator Morten Vigdal

tlf: 91797430

Kraftverkssjef Inge Hass

mob: +47 41518899

Adresse:

6868 Gaupne