Statkraft Production

Leder sentral produksjonsenhet og prosesseier produksjonsprosess.

Kraftsystemet og kraftsystemdrift i Norden er i endring, med større innslag av nye fornybare energikilder med begrenset reguleringsmulighet, nye forbindelser mot kontinentet og strengere manøvreringsreglementer. Dette medfører også endringer i Statkrafts produksjonsprosess som følge av nye markedsdesign, regulatoriske krav, hyppigere reguleringer av kraftverkene og dertil tilhørende behov for tilpasning av prosesser, arbeidsoppgaver og IT-systemer.

Statkraft er også etablert og vokser internasjonalt, med hel- og deleide vann-, vind- og solkraftverk i drift og under utvikling i Europa, i Sør-Amerika og India. Her er det også behov for videreutvikling av produksjonsprosessene, inklusive grensesnitt mot eierne av kraftverkene og de lokale markedsenhetene.

Vi søker en leder til å bygge opp vår nye seksjon med ansvar for produksjonsprosessen i Statkraft.
Du vil være prosesseier for produksjonsplanlegging og -styring på tvers av geografier og operative enheter.

Stillingen er organisert i forretningsområde Produksjon og Industrielt eierskap, enhet for Teknologi, Prosess og Prosjekt.

Din rolle som seksjonsleder og prosesseier produksjonsprosess

-       Sette strategisk retning, forvalte og videreutvikle produksjonsprosessen globalt i Statkraft

-       Utvikle enheten for å følge endringer i markeder og Statkrafts kraftverksportefølje

-       Være sentralt kontaktpunkt for regionale produksjonsenheter og driftssentraler

-       Koordinere og lede utviklingsaktiviteter på tvers av regioner og inn mot enhet for energidisponering

-       Representere Statkraft utad i prosesser og spørsmål innenfor ansvarsområdet

 Din profil:

-       M.Sc innenfor tekniske fag eller industriell økonomi. Annen utdannelse sammen med relevant erfaring kan også vurderes

-       Det er en fordel om du har operativ erfaring fra kraftverksdrift, produksjonsplanlegging/-styring eller energidisponering

-       Evne til å tenke strategisk og se det store bildet for å kunne prioritere og drive ansvarsområdet fremover

-       Erfaring med og interesse for forbedringsarbeid

-       Er initiativrik, serviceinnstilt og strukturert

-       Evner å bygge nettverk på tvers i en distribuert organisasjon

-       Beherske nordisk språk og engelsk, kunnskap i spansk eller portugisisk i tillegg er en fordel.

  I Statkraft leter vi etter medarbeidere som er engasjerte, deler kunnskap med kollegaer og som har gode kommunikasjonsegenskaper.

 Statkraft tilbyr:

 Vi kan tilby deg en jobb der du kan jobbe i et selskap som daglig jobber med en bærekraftig fremtid ved å levere fornybar energi til næringsliv, virksomheter, lokalsamfunn og hjem rundt om i verden.

  • Faglig og personlig utvikling i et konsern i sterk vekst
  • Et godt arbeidsmiljø preget av kompetanse, ansvarlighet og nyskaping
  • Mangfold med hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn
  • Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger

Statkraft forvalter kritisk infrastruktur og-tjenester i flere land. Søker må derfor være egnet for sikkerhetsklarering og -autorisasjon.

 

Del på:

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

24.09.2021

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Oslo

Kontaktpersoner:

Torbjørn Olsen

mob: +47 90537332

Adresse:

Lilleakerveien 6 0283 Oslo