Statkraft Markets and IT

Til vårt kontor i Trondheim søker vi etter en

Markedsanalytiker – Nordisk kraftmarkedsanalyse (junior/senior)

Forretningsenheten Energy Management er en del av forretningsområdet Markets & IT, og håndterer den fysiske optimeringen av mer enn 11.000 MW vannkraft, 15.000 MW vindkraft, to gasskraftverk og en forbruksportefølje på mer enn 65 TWh/år. Energy Management består av 150 høyt kvalifiserte ansatte som er lokalisert i Oslo, Trondheim og Düsseldorf, og vi jobber i en integrert energidisponeringsprosess som inkluderer hydrologi, markedsanalyse, krafthandel og produksjonsplanlegging.

Din rolle

Din jobb i seksjonen for kortsiktig nordisk kraftmarkedsanalyse vil være å utarbeide prisprognoser, primært for det nordiske kraftmarkedet. Disse brukes blant annet som grunnlag i Statkrafts fysiske og finansielle krafthandel. Jobben innebærer å følge drivere i det nordiske kraftmarkedet samt å tolke og kvantifisere deres innvirkning. Prisprognosering kan tidvis være en travel affære med stramme tidsfrister, og det er derfor viktig å finne raske, pragmatiske løsninger som holder tilstrekkelig kvalitet. Generelt må du evne å vurdere kompleksitet opp mot nytte.

Prognosene våre er sentrale i optimeringen av Statkrafts vannkraftverk, og vi har mange grenseflater inn mot Statkrafts kjernevirksomhet. Raske endringer i omstendighetene gjør prisprognosering til en kvantitativ og dynamisk prosess. En viktig del av seksjonens leveranse er derfor formidling av innsikt. Mye av verdien for de som tar beslutninger basert på våre analyser, ligger i den kvalitative vurderingen og tolkningen av prognosen. Evnen til å sette seg inn i kundenes perspektiv samt destillere og drøfte aktuell tematikk fra tallene er derfor viktige egenskaper.

 Hos oss blir du oppfordret til å skape din egen arbeidshverdag gjennom bidrag inn mot modellutvikling, analysemetoder- og verktøy, trading, automatisering og programmering. Erfaring og kompetanse på en eller flere av disse områdene vil dermed bli vektlagt. I tillegg ønsker vi at du har følgende kvalifikasjoner; 

  • Høyere teknisk eller økonomisk utdannelse tilsvarende masternivå
  • God fremstillingsevne på norsk og engelsk
  • En allerede etablert eller gryende interesse for energimarkeder

Våre leveranser er et produkt av teamarbeid, og vi jobber nært sammen med andre enheter i et utpreget operativt miljø. Det er derfor en nødvendighet at du er en lagspiller, og at du trives med å jobbe i tett samarbeid med kollegaer.

 Statkraft tilbyr     

  • Faglig og personlig utvikling i et spennende selskap
  • Et godt arbeidsmiljø preget av kompetanse, ansvarlighet og nyskaping
  • Mangfold med hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn
  • Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger

Statkraft forvalter kritisk infrastruktur og tjenester i flere land. Vi gjennomfører bakgrunnssjekk på kvalifiserte søkere før ansettelse.

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt seksjonsleder Sanne Houweling på tlf. 94 183 513 eller avdelingsleder Roy Arne Syversrud på tlf. 480 96 345.

Søknadsfrist: Snarest og senest innen 20.10.2021


 

Del på:

Fylke:

  • Trøndelag

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

20.10.2021

Tiltredelse:

ASAP

Arbeidssted:

Trondheim

Adresse:

0283 Oslo