Statkraft Markets and IT

Teamleder og fagansvarlig for fysisk kraftavregning i Norden

Market Operations & IT (M) har over 800 ansatte og har sine hovedaktiviteter innenfor energiforvaltning, trading & origination samt tjenester knyttet til markedsadgang i Europa, Sør-Amerika, India og USA. I tillegg har vi lokal forretningsstøtte og IT-tjenester. 

BackOffice (MFB) er organisasjonsenheten med ansvar for operasjonalisering av kommersielle transaksjoner. Dette inkluderer, handelskontroll, balanseavregning, kontraktsavregning, fakturering og økonomisk rapportering. MFB har ansatte i Oslo, Düsseldorf, Amsterdam og London. Vår teamleder i avregningsteamet i Oslo går over i en annen rolle internt i selskapet, og vi søker hans etterfølger.
  

Om rollen  

Som teamleder og fagansvarlig for fysisk kraftavregning i Statkraft skal du lede fire høyt kvalifiserte og kompetente medarbeidere. Som ansvarlig for enhetens prosesser, IT-systemer og den operative driften vil du blant annet være rådgiver i avregningsspørsmål, bidra i høringer ved regulatoriske endringer, delta i kundemøter, tverrfaglige arbeidsgrupper og prosjekter. 

Teamet har hovedansvaret for balanseavregning og kontraktsavregning for alle Statkrafts enheter som produserer eller handler fysiske kraftprodukter i Norden. Det er sterke avhengigheter og leveranser til ulike avdelinger i områdene Marked og Produksjon og tett samarbeid med flere fagområder i andre Statkraftlokasjoner. Videre er det leveranser til økonomiavdelinger og andre BackOffice enheter i selskapet. Avdelingen er IT-drevet og det er et nært samarbeide med IT-avdelinger og systemleverandør. 

Avdelingen skal til enhver tid ha systemer og prosesser som er i samsvar med eksterne og interne krav. Enheten er sentral i utviklingen og implementeringen av endringene knyttet til Nordic Balancing Model (NBM). 

Statkraft har en ekspansiv markedsstrategi som påvirker avdelingens IT-systemer og prosesser med fokus på endring, utvikling, kompetanse og nye IT-verktøy.
  

Som teamleder og fagansvarlig for fysisk kraftavregning vil du ha ansvar for:   

 • Teamledelse for avregningsteamet
 • Balanseavregning og kontraktsavregning i Norden
 • Rådgiving og analyse
 • Input til økonomisk rapportering i månedsavslutningen
 • Avdelingens IT-systemer herunder forretningsstøttesystemet Brady EDM
 • Implementering av regulatoriske endringer
 • Å følge opp Statkrafts markedsstrategi
 • Å sørge for at enheten jobber i samsvar med interne og eksterne krav


Om deg:
 

 • Du har relevant kunnskap og erfaring fra det fysiske kraftmarkedet
 • Du har relevant kunnskap, erfaring og interesse for IT systemer
 • Du følger styringssystemene som gjelder for området, internkontroll og andre relevante risikoreduserende systemer
 • Du har fokus på forbedringer og er en endringsagent
 • Du skaper entusiasme og er en «hands-on» teamleder og pådriver i den daglige driften  
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner


Din profil:

 • Relevant kunnskap om energimarkedet, kraftproduksjon, handel og avregning. Minimum fem års erfaring.
 • Relevant høyere utdanning på masternivå
 • Svært god IT kompetanse
 • Prosessorientert  
 • Ledererfaring
 • Gode norsk og engelsk kunnskaper både muntlig og skriftlig
 • Erfaring fra IT-systemet Brady EDM, og kjennskap til Python programmering er en fordel


Statkraft tilbyr:
 

 • Faglig og personlig utvikling i et spennende selskap
 • Et godt arbeidsmiljø preget av kompetanse, ansvarlighet og nyskaping
 • Mangfold med hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn
 • Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger

Statkraft forvalter kritisk infrastruktur og tjenester i flere land. Vi gjennomfører bakgrunnssjekk på kvalifiserte søkere før ansettelse.

Del på:

Fylke:

 • Oslo

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

25.10.2021

Arbeidssted:

Oslo / Lilleaker

Kontaktpersoner:

Inger Synnøve Dekko (Avdelingsleder for fysisk kraftavregning)

mob: +47 99 52 10 82

Adresse:

0283 Oslo