Statkraft Markets and IT

Spennende mulighet i enheten for fysisk kraftavregning

Vi søker fremoverlent energioperatør i Teamet for fysisk kraftavregning i Norden

Market Operations & IT (M) har over 800 ansatte og har sine hovedaktiviteter innenfor energiforvaltning, trading & origination samt tjenester knyttet til markedsadgang i Europa, Sør-Amerika, India og USA. I tillegg har vi lokal forretningsstøtte og IT-tjenester. 

BackOffice (MFB) er organisasjonsenheten med ansvar for operasjonalisering av kommersielle transaksjoner. Dette inkluderer, handelskontroll, balanseavregning, kontraktsavregning, fakturering og økonomisk rapportering. BackOffice har ansatte i Oslo, Düsseldorf, Amsterdam og London. En av våre medarbeidere har gått over i en ny rolle og vi søker nå etter en ny medarbeider i teamet for fysisk kraftavregning (MFBP). Vi ser etter en person med stort engasjement, høy arbeidskapasitet og «drive». Stillingen inngår i et kjerneteam på fem personer. 

Teamet har hovedansvaret for balanseavregning og kontraktsavregning for alle Statkrafts enheter som produserer eller handler fysiske kraftprodukter i Norden. Det er sterke avhengigheter og leveranser til ulike avdelinger i områdene Marked og Produksjon, og det er tett samarbeid med flere fagområder i andre Statkraftlokasjoner. Videre er det leveranser til økonomiavdelinger og andre BackOffice-enheter i selskapet. Avdelingen er IT-drevet og det er et nært samarbeide med IT-avdelinger og systemleverandør. Avdelingen skal til enhver tid ha systemer og prosesser som er i samsvar med eksterne og interne krav. Teamet er sentral i implementeringen av markedsendringene knyttet til Nordic Balancing Model (NBM).  Statkraft har en ekspansiv markedsstrategi som påvirker avdelingens IT-systemer og prosesser, fokus på endring og forbedringer er derfor viktig.
  

Om rollen: 

Energioperatøren deltar i den operative daglige driften i teamet, som blant annet innebærer oppgaver knyttet til balanseavregning, kontraktsavregning og modellering av nye kontrakter. Vi ser etter en fleksibel medarbeider som kan bidra på flere områder, blant annet implementering av markedsendringer og deltakelse i prosjekter. 

Energioperatøren samarbeider tett med teamleder og de øvrige kollegaene i avdelingen. Det er tett kontakt med Statkrafts handelskontorer samt noe kundekontakt.


Om deg:
 

 • Du er en lagspiller med gode samarbeids -og kommunikasjonsevner
 • Du er strukturert og nøyaktig
 • Du er selvgående og initiativrik
 • Du liker endringer og har fokus på forbedringer
 • Du følger styringssystemene som gjelder for området, internkontroll og andre risikoreduserende systemer

 
Din profil:

 • Relevant kunnskap om energimarkedet, kraftproduksjon, handel og avregning
 • Relevant høyere utdanning
 • Gode norsk og engelsk kunnskaper både muntlig og skriftlig
 • Gode IT-kunnskaper og interesse for systemer og infrastruktur. Kjennskap til forretningsstøttesystemet Brady er et pluss. Kjennskap til Python programmering eller tilsvarende er en fordel
 • Erfaring med LEAN metodikk er en fordel

 
Statkraft tilbyr: 

Statkraft tilbyr konkurransedyktige ansettelsesvilkår og ytelsesordninger, og vi er en pålitelig arbeidsgiver som setter sikkerheten til våre mennesker først. Vi tror at et trygt og sunt arbeidsmiljø er et spørsmål om valg, ikke tilfeldigheter. 

 • Profesjonell og personlig utvikling i Europas ledende selskap innen fornybar energi
 • Et positivt arbeidsmiljø preget av kompetanse, ansvar og innovasjon
 • En mangfoldig arbeidsplass med hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn
 • Konkurransevilkår og gode ytelsesordninger
 • En arbeidskultur som legger vekt på den enkelte, og tilbyr fleksible arbeids løsninger, foreldrepermisjon og prinsipper for balanse mellom arbeid og fritid.


Statkraft forvalter kritisk infrastruktur og tjenester i flere land. Vi gjennomfører bakgrunnssjekk på kvalifiserte søkere før ansettelse.

Del på:

Fylke:

 • Oslo

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

30.01.2022

Arbeidssted:

Oslo / Lilleaker

Kontaktpersoner:

Inger Synnøve Dekko (Avdelingsleder for fysisk kraftavregning)

mob: +47 995 21 082

Adresse:

0283 Oslo