Statkraft Region Sør

Miljørådgiver Region Sør-Norge

Statkraft er Europas største leverandør av fornybar energi og en vesentlig aktør for et mer klimavennlig energisystem. Bærekraftig og ansvarlig adferd skal være kjennetegn ved Statkrafts virksomhet. Vi tilstreber et lavt klimafotavtrykk og har åpenhet om bærekraftprestasjoner. Statkraft søker å balansere hensynet til klima, samfunn og miljø.

 

Arbeidsområdet som miljørådgiver er tilknyttet vassdrag, reguleringsområder og kraftanlegg i region Sør-Norge. Tidsavgrensede oppdrag og reisevirksomhet på tvers av Statkrafts andre anlegg og lokasjoner må påregnes.

Oppmøtested vil kunne være Sauda, Dalen eller evt. andre kontorsteder i regionen.  

 

Din rolle: 

 • Miljøstyring og rådgivning til kraftverksdrift og prosjekt
 • Konsesjonsoppfølging, vilkårsrevisjoner og vannplanarbeid
 • Klimaregnskap, livsløpsanalyser og bærekraftrapportering
 • Bidra i myndighets- og interessentdialog
 • Utvikling og implementering av regionale miljømål
 • Utviklingsoppgaver og deltakelse i strategiske initiativ
 • Samarbeid på tvers og bidrag i selskapets fagnettverk

 

 Din profil:

 • Utdanning fortrinnsvis på masternivå innen miljøfag, og gjerne med kompetanse innen vannressursforvaltning, naturforvaltning og bærekraftig utvikling
 • Erfaring fra vannkraftbransjen er en fordel for å forstå dilemma mellom kraft/klima/natur
 • Operativ miljørådgiver med interesse for overordnet strategisk miljøarbeid  
 • Initiativrik, utviklingsorientert og flink til både å lære av andre og dele egen kunnskap
 • Velutviklet kundeforståelse og god evne til kommunikasjon, samarbeid og relasjonsbygging
 • Arbeider selvstendig, strukturert og planmessig
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • God digital kompetanse

 

Hva vi tilbyr 

En karriere hos Statkraft er en karriere fylt med mening - noe som betyr at hver ansatt ikke bare tjener til livets opphold, men utgjør en reell forskjell for planeten og samfunnet vårt. Sammen jobber vi i kontinuerlig for å endre betydningen for fornybar energi. Fra hydrogenutvikling til algoritmisk handel og alt imellom. Vi har 125 års unik ekspertise i å lage teknologier som setter økosystemer, lokalsamfunn og miljøet vårt først.

 • Ubegrensede læringsmuligheter på ulike nivåer i organisasjonen
 • Sjansen til å utvikle din karriere sammen med et globalt nettverk av eksperter, ledere, spesialister og kandidater fra forskjellige land og bakgrunner 
 • En arbeidskultur som legger vekt på den enkelte, og tilbyr fleksible arbeids løsninger og prinsipper for balanse mellom arbeid og liv 
 • Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger 

 

Del på:

Fylke:

 • Rogaland
 • Vestfold og Telemark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

29.05.2022

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Region Sør Norge

Kontaktpersoner:

Strategisk HR Partner, Stian Bjørheim

mob: +47 476 36 383

Teknisk sjef Torbjørn Lyngestad

mob: +47 91 84 05 64

Adresse:

3880 Dalen