Statkraft Production

Miljørådgiver

Region Midt-Norge er en del av Statkraft sitt internasjonale miljø for drift og vedlikehold av kraftverk. Vi er en av tre produksjonsregioner i Statkraft i Norge. Regionen har ansvar for 32 kraftverk og syv vindparker i Vestland, Møre og Romsdal og Trøndelag, om lag 13 TWh fornybar kraftproduksjon. ~ 200 ansatte er lokalisert i fire kraftverksgrupper fire stabsenheter, hvorav stabene primært er lokalisert i Gaupne i Luster kommune og i Trondheim.

Har du bakgrunn fra miljø- og bærekraftsarbeid og interesse for fornybar energi?

 

Vi søker en Miljørådgiver med oppmøtested Gaupne eller Trondheim.

Din rolle:

 • Miljøfaglig ansvarlig i prosjekter, deriblant gjennomføre detaljplanlegging for miljø (plan for miljø og landskap) i prosjekter, samt følge opp rådgivere
 • Ansvarlig for å følge opp detaljplaner og kommunisere med myndigheter og interessenter om miljø- og bærekraftaspekter
 • Pådriver for å utvikle miljøkompetanse i regionen, gjennom opplæring og kompetanseutveksling i prosjekter og mellom avdelinger
 • Gjennomføre miljø- og bærekraftsanalyser i regionen, samt bidra til utvikling samarbeid innen fagfeltet med andre regioner og enheter i Statkraft
 • Ansvarlig for å sikre at regionen leverer i henhold til interne og eksterne krav på ytre miljø og bærekraft

 

Din profil:

 • Høyere relevant utdanning på bachelor- eller masternivå
 • Fortrinnsvis 3-5 års erfaring fra miljø-, bærekraft-, og prosjektarbeid
 • Erfaring fra direkte oppfølging og gjennomføring av detaljplanlegging for miljø eller ytre miljø plan - en fordel med erfaring fra å ha gjennomført kost-nytte-vurderinger
 • Erfaring fra arbeid med sektormyndighet: nasjonale, fylkeskommunale, kommunale myndigheter og organ
 • Erfaring fra kraftbransjen eller annen relevant bransje er en fordel
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner, skriftlig og muntlig på både norsk og engelsk
 • Førerkort klasse B

 

Videre bør du:

 • Evne å samarbeide og bygge gode relasjoner
 • Evne å være selvstendig og initiativrik
 • Ha fleksibilitet, interesse og vilje til reise i regionen for å jobbe tett på organisasjonen
 • Ha sterk faglig autoritet og integritet
 • Være en aktiv lagspiller med positiv innstilling og godt humør 

 

Hvorfor Statkraft? 

Statkraft er Europas største leverandør av fornybar energi og en vesentlig aktør for et mer klimavennlig energisystem. Bærekraftig og ansvarlig adferd skal være kjennetegn ved Statkrafts virksomhet. Vi tilstreber et lavt klimafotavtrykk og har åpenhet om bærekraftprestasjoner. Statkraft søker å balansere hensynet til klima, samfunn og miljø.

Men det er mer arbeid som må gjøres - derfor trenger vi deg!

 

Hva vi tilbyr

Statkraft tilbyr konkurransedyktige ansettelsesvilkår og ytelsesordninger, og vi er en pålitelig arbeidsgiver som setter sikkerheten til våre ansatte først. Vi tror at et trygt og sunt arbeidsmiljø er et spørsmål om valg, ikke tilfeldigheter. Hos oss vil du kunne forme en karriere med fantastiske muligheter, dette inkluderer:

 • Faglig og personlig utvikling i et konsern i sterk vekst
 • Et godt arbeidsmiljø preget av kompetanse, ansvarlighet og nyskaping
 • Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger
 • Muligheten til å nyte en pause og forandring i en av våre fantastiske Statkraft -hytter over hele landet
 • En arbeidskultur som legger vekt på den enkelte, og tilbyr fleksible arbeids løsninger, foreldrepermisjon og prinsipper for balanse mellom arbeid og liv   
 • Sjansen til å utvikle din karriere sammen med et virkelig globalt nettverk av eksperter, ledere, spesialister og kandidater fra forskjellige land og bakgrunner

 

Statkraft forvalter kritisk infrastruktur og-tjenester i flere land. Søker må derfor være egnet for sikkerhetsklarering og -autorisasjon.

Tidsavgrensede oppdrag og reisevirksomhet på anlegg og lokasjoner i og utenfor regionen må påregnes.

For nærmere informasjon om stillingen ta kontakt med Head of Development i Region Midt-Norge, Guro Gravdehaug, tlf 47663011.

 

 

Del på:

Fylke:

 • Vestland
 • Trøndelag

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

05.06.2022

Arbeidssted:

Trondheim/Gaupne

Kontaktpersoner:

Guro Gravdehaug

mob: 476 63 011

Adresse:

0283 Oslo